Poza mea

Thursday 15 June 2017

PERSPECTIVA TAOISTĂ: NUME, LOCURI, ROMÂNIA

The Taoist Perspective Name, Places, Romania

Acest text descrie modul de concepție și inteligență care stă la originea dezvoltării numelor în România, mod de concepție care este de sorginte Taoistă. Actuala istorie acceptată este ulterioară genezei numelor, denumită istorie latină, getodacică, dar se întrepătrunde cu cea Taoistă fiind un tot unitar. Acest mod de abordare este valabil în toată lumea însă este dominat de capacitățile energetice specifice fiecărei zone a lumii.


Author: Mihai Fasola
Language: romanian
Nr. pages: 16
Format: PDF

Type: Free publication to use and distribute, but mantaining original. 

Nume, Locuri, Romania din perspectiva Taoista - Articol complet descarcare
Names, Places, Romania from Taoist Perspective - Get complete book(en)